top of page

yayınlar

Arın, S. | 2019Katılımcı Bir Süreç Olarak Tasarım: Oyun Engel Tanımaz Projesi | “Kent ve Sağlık” kitabı içinde | ss:287-295 | ISBN: 978-605-80795-2-6

Arın, S. | 2017 | Katılsak da mı Tasarlasak | Yapı | S:429 | ss:40-45 | ISSN: 1300-3437

Arın, S., Özsoy, A. | 2016 | Integrating Children Into Urban Space Design: “Play Without Barriers” Project | “Child In the City” Conference | 7-9 November 2016 | Ghent | Belgium

Arın, S. | 2016 | Built Environment Education As A Medium For Urban Participation | “Designing Urban Design: Towards A Holistic Perspective” Uluslararası Sempozyumu | 4-6 Ekim 2016 | ODTÜ | Ankara

Atanur, G.S., Arın, S. | 2015 | Kentsel Tasarım Kararlarına Vatandaş Katılımı: Nilüfer Kent Konseyi Örneği | Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi | Vol:11 |Sayı:2 | ss:242-261 | ISSN:1305-7979 

Arın, S., Özsoy, A.| 2015 | Kentsel Mekan Tasarımında Çocuk Katılımı | İdealkent Kent Araştırmaları Dergisi | Sayı:17 | ss: 182-201| ISSN:1307-9905 

Arın, S., Özsoy, A.| 2014 | Pre-Undergraduate Built Environment Education & Participation | International Conference Unspoken Issues in Architectural Education | 3-4 April 2014 | Eastern Mediterranean University  Faculty of Architecture | Famagusta | North Cyprus | ISBN: 978-975-8401-91-8

Arın, S. |  2014 | Built Environment Education For Children Through Architectural Environments | 3rd Cyprus International Conference On Educational Research CYICER-2014 | 30 Jan.-1 Feb. 2014 | Near East University | Lefkoşe | Procedia – Social and Behavioral Sciences | V:143 | ss: 35-39 | DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.07.353 

Arın, S. | 2013 |Architectural Education For Children; A Case Study: Experiencing Architecture By Yoga | International Workshop COAC Barcelona 2013 | 29-31 May 2013 | Universitat Politécnico de Catalunya | Barcelona | ISBN 978-84-695-9424-7

Arın, S.| 2013 | Sağlıklı Kentsel Çevreler İçin Toplumsal Eğitim ve Katılım Üzerine | Çevre-Tasarım Kongresi | 12-13 Aralık 2013 | Uludağ Üniversitesi | Bursa |ISBN:978-605-85548-0-1

bottom of page