top of page

biz kimiz?

ta.s.arın, mimarlık ve tasarım kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen bir oluşum. Bu amaçla çeşitli atölye programları kurgulayarak farklı yaş gruplarından ve ilgi alanlarından katılımcılara ulaşmayı hedefliyor. Programların içerik, nitelik ve süreleri katılımcı grubun profiline göre değişiklik gösteriyor.

ta.s.arın atölyelerinin hedefi, meslek eğitiminin ötesinde toplumun her kesimine erişip tasarım kültürünün gündelik yaşamın bir parçası haline gelmesine katkı sağlamak ve daha nitelikli yaşam çevrelerinin oluşumunu desteklemek.

ta.s.arın atölyeleri, sanat, tasarım ve mimarlık ekseninde disiplinler arası bir dil oluşturmayı hedefliyor. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında toplum içinde fark yaratabilmenin ve öne çıkabilmenin yolu gelişime açıklık ve yaratıcılıktan geçmekte. Bu nedenle tasarım kültürünün mesleki eğitim olmaktan çıkıp, erken yaştan itibaren kişisel gelişimin bir parçası haline getirilmesi dünyayı bütünüyle algılamayı ve daima bir adım öne geçmeyi de beraberinde getiriyor.

ta.s.arın, okullar, çocuk etkinlikleri yapan organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, müzeler gibi kurumlarla da işbirliği yapıyor. Bu kapsamda çerçevesi belirlenmiş atölye programlarının yanı sıra, işbirliği yapılan kurumların hedefleri ve katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda yeni programlar da kurgulanıp, hayata geçiriliyor. Tüm programlar bilimsel nitelik anlamında da titizlikle kurgulanıyor, yurt içi ve yurt dışında çeşitli akademik platformlarda ilgi ile karşılanıyor.

bottom of page