top of page

A13: 2017 | AGÜ Mimarlık Fakültesi | “YogArch” 

Bu atölye, ta.s.arın tarafından kurgulanmış olan, beden ve strüktürel mimari esasları bir araya getiren “YogArch” programının bir versiyonudur. AGÜ Mimarlık Fakültesi “Basics of Design” dersi kapsamında Lisans 1. Sınıf öğrencileri ile uygulanmıştır.

YogArch, “yoga” ve “mimarlık” disiplinlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir programdır. Mimarlığın strüktürel esaslarının insan bedenini kullanarak açıklanması fikrine dayanan YogArch, katılımcıların bireysel olarak veya gruplar halinde belirli bir akış düzeni içerisinde bazı “asana”ları (yoga duruşları) gerçekleştirmesi ile hayata geçirilir. Yapılan hareketlerin her biri strüktürel bir mimari elemana karşılık gelmektedir. katılımcılar söz konusu asanayı yaparak, bu strüktürel elemanın nasıl çalıştığını kendi bedenleri üzerinde deneyimlerler. Bu sayede mimari elemanların çalışma prensiplerini, ne amaçla, ne biçimde kullanıldıklarını ve hangi fiziksel kanunlar çerçevesinde görevlerini yaptıklarını interaktif bir katılımla denerler ve bazı soyut kavramları kendi üstlerinde gözlemleyerek somutlaştırırlar.

6 yaştan itibaren her yaş grubuyla uygulanabilen bu atölyede katılımcılar bedensel mekan algılarını da güçlendirirler. Lisans eğitiminde ise yapı ve strüktür dersleri kapsamında destekleyici bir programdır.

bottom of page