top of page

A1:   2007 | 13. Uluslararası Eskişehir Festivali | Çocuk Etkinlikleri | “Resim Atölyesi”  

Bu atölye, resimle ilgili çocukların kafalarında oluşmuş kalıpları yıkmayı hedefler. Katılımcılardan beklenen “güzel” ve “düzgün” resimler yapmaları değil, hayal dünyalarını en iyi yansıtacak resimleri yapmalarıdır. Bu atölyede çocukların dünyayı / çevrelerini, olduğu / gördükleri gibi değil, olmasını istedikleri gibi resmedecekleri işler ortaya koyması amaçlanmıştır. 3 gün boyunca farklı temalar çerçevesinde kurgulanan çalışmalarda katılımcılar masal, müzik, yaratıcı drama gibi farklı disiplinlerle beslenerek iç dünyalarını ve hayal güçlerini yaptıkları resimlere aktarmışlardır.

bottom of page