top of page

A14: 2017 | AGÜ DesignWeek  | “Trans-parent Trans-frontiers”

Bu atölye, AGÜ Design Week’17 etkinlikleri kapsamında AGÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir.

Bu atölye kapsamında çok katmanlı tarihi ve coğrafi niteliklere sahip olan Kayseri’nin söz konusu katmanlarını incelemek, yapılı ve doğal çevreye ait mekanların ve dönemlerin birbirleriyle ilişkilerini, insanların / kullanıcıların bu ilişkiye nasıl dahil olabildiğini ortaya çıkarmak, geleceğe dair projeksiyonlar yapmak hedeflenmiştir.

Atölye kapsamında şehrin seçilen bölgelerinde saha gezisi yapılarak farklı dönemlere ait mimari yapılar, farklı topografik oluşumlar, kullanıcıların ve bölge halkının bunlarla kurduğu ilişkiler incelenmiştir. Sınır kavramının uzantıları tartışılmış, bu tartışmalar doğrultusunda sahada elde edilen verilerden yola çıkarak insan-kültür-tarih-doğa-mimarlık kavramlarının iç içe geçirildiği bir enstalasyon oluşturulmuştur.

Öncül dönem, katman, yapı ve davranış biçimleriyle ilişkilerin sorgulanacağı atölyenin sonunda kentin belli bölümlerini kapsayan, belirlenen alan içerisinde tespit edilen şeffaf ilişki biçimlerinin görünür kılındığı, birbirleri arasındaki geçişlerin vurgulandığı, bir yanıyla ütopik, geçirgen ve bağlayıcı bir “sınır” projesi ortaya çıkarılmıştır.

bottom of page