top of page

A11: 2016 | Erasmus Personel Hareketliliği Programı | Universidade Lusofona | “YogArch” 

“Erasmus Personel Hareketliliği Programı" kapsamında  Universidade Lusofona’da (Lizbon/ Portekiz) Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri lisans öğrencileri ile uygulanmıştır.

YogArch, “yoga” ve “mimarlık” disiplinlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir programdır. Mimarlığın strüktürel esaslarının insan bedenini kullanarak açıklanması fikrine dayanan YogArch, katılımcıların bireysel olarak veya gruplar halinde belirli bir akış düzeni içerisinde bazı “asana”ları (yoga duruşları) gerçekleştirmesi ile hayata geçirilir. Yapılan hareketlerin her biri strüktürel bir mimari elemana karşılık gelmektedir. katılımcılar söz konusu asanayı yaparak, bu strüktürel elemanın nasıl çalıştığını kendi bedenleri üzerinde deneyimlerler. Bu sayede mimari elemanların çalışma prensiplerini, ne amaçla, ne biçimde kullanıldıklarını ve hangi fiziksel kanunlar çerçevesinde görevlerini yaptıklarını interaktif bir katılımla denerler ve bazı soyut kavramları kendi üzerlerinde gözlemleyerek somutlaştırırlar. Lisans eğitiminde, yapı ve strüktür dersleri kapsamında destekleyici bir programdır.

bottom of page