top of page

A7:   2013-2014 | Kentlilik Atölyesi | “Oyun Engel Tanımaz”

OETP (Oyun Engel Tanımaz Projesi), katılımcılarının kentlilik bilincine sahip bireyler olmasını hedefleyen, uzun vadede her yaş grubundan vatandaşın faydalanabileceği bir kentlilik okuluna dönüşme potansiyeline sahip bir projedir. OETP, katılımcılarının kentsel mekânın oluşum süreçlerinde bilinçli biçimde katkı koyabilecek bilgi ve birikime sahip olmasını hedeflemektedir. Bu katılım kültürünün yerleştirilmesi hem nitelikli kentsel mekânların oluşturulabilmesine, hem de üretilen mekânların sürdürülebilmesine katkı sağlamaktadır.

 

OETP yalnızca yapılı çevreyi oluşturan unsurlara yönelik bir eğitim projesi olmakla kalmayıp; çocuk ve gençlerin kentin yerel yönetim süreçlerine katıldıkları, kullanıcısı oldukları kentsel mekan tasarımına ilişkin kararlara dahil olabilme imkânı buldukları, demokratik yaşam kültürünün ve katılımcı kentli kimliğinin desteklendiği kolektif bir üretim platformu niteliği taşımaktadır. Projenin hedeflerinden biri de sürdürülen yapılı çevre eğitimi sonucunda katılımcıların engelli ve engelsiz çocukların birlikte kullanabileceği bir oyun parkı tasarımı oluşturmalarıdır. Proje paydaşlarının çeşitlilik göstermesi ve yerel yönetimin bu paydaşlardan biri olması projenin uygulanabilirliğini sağlamıştır.

 

OETP, eğitimle ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak, tüm bu unsurlardan temsilcilerin işbirliği sonucunda şekillendirilen bir projedir. Projenin koordinatörlüğünü yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi, uzlaşma kültürünü geliştirmeyi ve sivil toplum bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen Nilüfer Kent Konseyi üstlenmiştir. Projeye katkı koyan diğer paydaşlar arasında çeşitli üniversitelerden akademisyenler, meslek odaları, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır.

 

OETP kapsamında toplam otuz engelli ve engelsiz öğrenciye 28 hafta boyunca, alanlarında uzman meslek insanları ve akademisyenler tarafından yapılı çevre ile ilgili teorik eğitim ve tasarım eğitimi verilmiştir. Eğitim sürecinin sonunda katılımcılar belediye tarafından tahsis edilen arsa için bir oyun parkı projesi oluşturmuşlardır. Tasarım süreci çocuklar ve eğitmenler için oyunun ve tasarım ediminin yeniden sorgulandığı/keşfedildiği eğlenceli ve yaratıcı bir deneyime dönüşmüştür. Çocuklar tarafından geliştirilen tasarım, proje paydaşları tarafından uygulama projesine dönüştürülmüş ve Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilmiştir. Oyun parkı Haziran 2016’dan beri kullanılmakta olup, zaman zaman düzenlenen çocuk atölyeleri ile geliştirilmekte; sürdürülebilir bir model olarak çocukların mimarlık, tasarım, kentsel katılım gibi kavramlarla ilişki kurmasına aracı olmaktadır.

 

Bu proje, Sebla Arın (OETP Eğitim Koordinatörü) tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Programı'nda yürütülen “Çocuklara Yönelik Yapılı Çevre Eğitimi: Bursa İçin Katılımcı Bir Model” başlıklı tezin de alan çalışmasını oluşturmaktadır. Söz konusu tez çalışması “Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü 2016” Akademi Alanı Doktora Araştırma Ödülü’ne layık görülmüş ve bu kapsamda kitap olarak yayınlanmıştır. OETP ile ilgili detaylı bilgiye bu kaynaktan ulaşılabilir.

bottom of page