top of page

A9:   2015 | TOBB ETÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve Tasarım Kültürü Kulübü | “Beden ve Mimarlık”

Bu atölye, ta.s.arın tarafından kurgulanmış olan, beden ve strüktürel mimari esasları bir araya getiren “YogArch” programının bir versiyonudur. TOBB ETÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve Tasarım Kültürü Kulübü işbirliği ile lisans öğrencileri ile uygulanmıştır.

 

YogArch, “yoga” ve “mimarlık” disiplinlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir programdır. Mimarlığın strüktürel esaslarının insan bedenini kullanarak açıklanması fikrine dayanan YogArch, katılımcıların bireysel olarak veya gruplar halinde belirli bir akış düzeni içerisinde bazı “asana”ları (yoga duruşları) gerçekleştirmesi ile hayata geçirilir. Yapılan hareketlerin her biri strüktürel bir mimari elemana karşılık gelmektedir. katılımcılar söz konusu asanayı yaparak, bu strüktürel elemanın nasıl çalıştığını kendi bedenleri üzerinde deneyimlerler. Bu sayede mimari elemanların çalışma prensiplerini, ne amaçla, ne biçimde kullanıldıklarını ve hangi fiziksel kanunlar çerçevesinde görevlerini yaptıklarını interaktif bir katılımla denerler ve bazı soyut kavramları kendi üstlerinde gözlemleyerek somutlaştırırlar.

 

6 yaştan itibaren her yaş grubuyla uygulanabilen bu atölyede katılımcılar bedensel mekan algılarını da güçlendirirler. Lisans eğitiminde ise yapı ve strüktür dersleri kapsamında destekleyici bir programdır.

bottom of page